เกษตร ข่าวเกษตร ข่าวสาร และองความรู้ด้านเกษตร

SLIDER • HEADLINE

GRID • HERO

GRID • CARD

GRID • LIST • PAGINATION

1 2 3 9

GRID • CAPTION

GRID • CARD • HIDE SUMMARY

GRID • CONTENT

MIX

SLIDER • HERO

SLIDER • CARD

จี้กรมวิชาการเกษตร สรุปสต๊อก3 สารเคมีพรุ่งนี้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการให้คณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดเร่งประชุมกำหนดมาตรการต่างๆ ให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุด

ข่าวเกษตร

10 พฤศจิกายน 2019

SLIDER TO GRID • CAPTION