กรมปศุสัตว์มีงบส่งเสริม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังให้เปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดไซเลจ รับไปเลยไร่ละ 2,000 บาท มีรับประกันราคาขาย ลงทะเบียนด่วนภายใน 31 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร 097-1580637 (โจ) 063-1956873 (บอย)