กลางคืนเย็น ความชื้นค่อนข้างสูง ทุเรียน ในระยะออกดอก ระวังดอกร่วง สตรอว์เบอร์รีทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคราแป้ง หอมแดง, หอมหัวใหญ่, กระเทียมทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคใบไหม้ กาแฟโรบัสตา ในระยะผลสุก และระยะเก็บเกี่ยว ระวังผลกาแฟสุกเลยระยะเก็บเกี่ยวจากการที่ฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันตามระยะเวลา และอาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อราเข้าทำลายส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟ ส่วนอากาศแห้งแล>>รายละเอียด…