กล้วยเป็นอะไรที่มันกล้วย ๆ ปลูกง่าย โตเร็ว ปลูกที่ไหนก็ขึ้น ไม่ต้องดูแลมาก คนโบราณถึงกับบอกว่าถ้าชาตินี้ปลูกกล้วยยังไม่ขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้ว
นั่นมันสมัยโบราณ แต่สมัยนี้การปลูกกล้วยมันอาจจะไม่ค่อยจะกล้วย ๆ แล้วนะครับ เนื่องจากดินที่ผ่านการใช้งานมานาน ใส่ปุ๋ยเคมีทับถมกันมาเรื่อย ๆ หลายปี จนหน้าดินแห้งตายสนิท รดน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ลง ขนาดเอาอีเตอร์ 
(สองเขาขุด)ุ ยังขุดไม่ลงเลย ดินกลายเป็นดินดาน ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ขนาดวัชพืชยังไม่กล้าขึ้น
ถ้าเราจำเป็นต้องปลูกกล้วยที่ดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ดินถม ดินดาน เราจะแก้ไขปัญหาต้นกล้วยไม่โต ต้นกล้วยแคระแกร็นอย่างไร
วันนี้เรามาเรียนรู้การใช้น้ำหมักจากรำข้าวมาแก้ปัญหาต้นกล้วยรากไม่เดินกันนะครับ
1.ให้เอาแแฉลง หรือ อีเตอร์(สองเขาขุด) ขุดพรวนดินรอบต้นกล้วยให้เป็นหลุมลึก (ดูตามในรูป)
 
2. ใช้จอบเซาะให้เป็นทางน้ำรอบโคนต้นกล้วย
3.ใช้น้ำหมักจากรำข้าวเข้มข้น 1-2 ถัง ราดรอบทรงพุ่มตามร่องน้ำที่เราขุด(ต้นเล็กราด 1 ถัง ต้นใหญ่ราด 2 ถัง)
 
4.ให้ราดน้ำตามให้ท่วมร่องรอบโคนต้นกล้วย ตามที่เราขุดเอาไว้
 
 
เอาน้ำหมักจากรำข้าวราดทุก 10 วัน แล้วรดน้ำตาม ไม่นานต้นกล้วยของท่านก็จะโตได้ดั่งใจ จุลินทรีย์ไวท์อีเอ็มในน้ำหมักรำข้าว จะทำให้ดินโปร่ง ร่วน ซุยมากขึ้น เพิ่มออกซิเจนให้กับดิน เพราะเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการหายใจ  ลดความเป็นกรด-ด่างในดิน ทำให้ดินเหมาะสมต่อการปลูกพืช

การเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดิน ทำให้ดินมีชีวิต ทำให้ระบบรากเจริญเติบโตได้ดี จุลินทรีย์ยังช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่าง ๆ ให้กับพืช

การเติมน้ำหมักรำข้าวให้กับรากพืช ในน้ำหมักรำข้าวมีวิตามินบี1สูง ตามินบี1 (Thiamine)

ช่วยฟื้นฟูู บำรุงระบบรากพืชให้แข็งแรง และยังช่วยในการแตกราก และเจริญเติบโตของราก
 
เอาวิธีการนี้ไปลองทำกันดูนะครับ รับรองกล้วย หรือ พืชอื่นๆ ที่ท่านปลูกจะเจริญเติบโตได้ดี ไม่มีโรคภัย เมื่อระบบรากพืชแข็งแรง ต้นพืชก็แข็งแรงครับ
 

ข่าวเกษตร