ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยถึงผลผลิตกุ้งไทยปี 2561 ว่า ผลผลิตกุ้งเลี้ยงไทยโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 2.9 แสนตันลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3 โดยร้อยละ 33 มาจากภาคใต้ตอนล่าง ร้อยละ 29 จากภาคใต้ตอนบนคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพร ประจวบคีรีขันธ์และระนอง จากภาคตะวันออกร้อยละ 24 และร้อยละ 14 จากภาคกลาง ซึ่งผลผลิตที่ลดลงเล็กน้อยมาจากสภาพแปรปรวน เกิดโรคตามมาและราคากุ้งตกต่ำ

ส่วนผลผลิตทั่วโลกคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ถือเป็นปีที่หลายประเทศ เช่นเอกวาดอร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย ผลผลิตกุ้งเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาก เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งในประเทศ

สำหรับการส่งออกกุ้งเดือนม.ค.-ต.ค.ปีนี้ ปริมาณ1.43 แสนตัน มูลค่า 4.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าปีนี้จะส่งออกประมาณ1.8 แสนตัน มูลค่า 5-5.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปี 2562 คาดว่าจะส่งออก 2 แสนตันมูลค่า 6 หมื่นล้านบาท

 

 

“ไทยต้องปรับกลยุทธ์กุ้งในปี 2562 ใหม่ จากที่ปล่อยลูกกุ้ง P ลงเลี้ยง ควรนำมาอนุบาลต่ออีก 25-30 วัน เพื่อให้การเลี้ยงในบ่อดินสั้นลง กุ้งมีขนาดใหญ่ขึ้น จะได้ไม่ต้องแข่งขันกันในตลาดกุ้งไซส์เล็กที่ แข่งขันด้านราคากันหนักกับเวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซียที่มีต้นทุนค่าแรงต่ำกว่าไทย เห็นได้จากตลาดสหรัฐอเมริกา 10 เดือนแรกปีนี้ไทยส่งเข้าไป 4.07 หมื่นตัน ลดลงร้อยละ 35 มูลค่า1.4 หมื่นล้านบาทลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 และไทยต้องผลิตกุ้งคุณภาพ จึงจะสู้กับคู่แข่งได้ ซึ่งที่ผ่านมาเรามีจุดแข็ง กุ้งที่ส่งออกแทบไม่เจอเชื้อโรคและยาปฎิชีวนะตกค้าง”

นายสมชาย ฤกษ์โภคี เลขาธิการสมาคมกุ้งไทย กล่าวว่า สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งภาคใต้ตอนบน ในภาพรวมไม่ค่อยดีมากนัก มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ผลผลิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาพอากาศทั่วทุกภาคมีฝนตกเกือบตลอดปี อากาศแปรปรวนตลอดเวลาทำให้การเลี้ยงค่อนข้างยาก โรคไวรัสตัวแดงดวงขาวและขี้ขาวยังคงรุมเร้าทุกพื้นที่การเลี้ยง ผลผลิตรวมของภาคใต้ตอนบนอยู่ที่ประมาณ 8.4 หมื่นตัน โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 4 หมื่นตัน ปริมาณมากที่สุด