ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดวิชา เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย” ในตอน “การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0” เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 39 ปี วันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้วเจอกันนะคร้าบบ