เสวนาวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมข้าวโพดหวานของไทย”

??เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 – 15:00 น.??

“ตลาดนัดอิ่มเกษตร” ณ สวนแสนปาร์ม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จัดโดย ???ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายเกษตรไท Q อาสา ???

เนื้อหาหัวข้อการเสวนาวิชาการ

?เรื่อง “นวัตกรรมข้าวโพดหวานของไทย” ?

โดย อ.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
ประเด็น
?1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด
?2. โครงการและแนวคิด 5 ไร่รอด

??????????????

?ผู้ร่วมเสวนา?
?1.อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

?2.ชดาภา วรอมราคุณ

?3.สมชาย วรนาม

(ทั้งคู่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพด และประกอบธุรกิจต้มข้าวโพดขายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก)

?พิธีกรดำเนินรายการ?
?1.ฉัตรชัย ปั้นแตง ตำแหน่ง (ประชาสัมพันธ์กลุ่มเกษตรไท Q อาสา)

?2. ขวัญกมล สระทองฮ่วม (ศูนย์ส่งเสริมฯ)

?????????????????

เกษตร , ข่าวเกษตร