ชาวสวนพิจิตรทดลองปลูกทุเรียนในสวนมะนาวประสบผลสำเร็จ ทุเรียนออกผลดก รสชาติอร่อย นับเป็นสวนแห่งแรกในจังหวัดพิจิตร เผยในอนาคตมีแนวคิดขยายทำสวนทุเรียน
เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตามปกติไม่สามารถปลูกทุเรียนที่ให้ผลผลิตได้มากนัก เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มต่ำ จึงนับว่าเป็นความสำเร็จของ นายหยุด ลาดช้าง คุณลุงวัย 65 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน ซึ่งทดลองปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองในสวนมะนาวประสบความสำเร็จ โดยทุเรียนที่ทดลองปลูกอายุ 5 ปี ออกผลดก 15-30 ผลต่อต้น น้ำหนักสูงสุด 4.8 กิโลกรัม รสชาติอร่อย หอม หวาน กลมกล่อม ซึ่งผลแก่พร้อมตัดได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นช่วงท้ายฤดูของทุเรียนในภาคตะวันออก ปัจจุบันได้ปลูกเพิ่มจาก 2 ต้น เป็น 30 ต้น ใช้วิธีปลูกแซมในสวนมะนาวก่อนจะปรับเป็นสวนทุเรียนเต็มรูปแบบในอนาคต 

นายหยุด เล่าว่าเริ่มจากนำต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองจำนวน 2 ต้น ที่ซื้อจากรถเร่มาทดลองปลูกในสวนมะนาวเมื่อ 5 ปีก่อน และปีที่แล้วทุเรียนเริ่มออกผล แต่ออกเพียง 1 ผลเท่านั้น ต่อมาปีนี้ทุเรียนออกเพิ่มขึ้นเป็นต้นละ 34 ผล น้ำหนักอยู่ที่ผลละ 1- 4.8 กิโลกรัม โดยจะนำไปแจกญาติๆให้ลองชิมดูก่อน 
นายหยุด กล่าวอีกว่าช่วงที่เริ่มต้นปลูก เพื่อนบ้างต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะปลูกขึ้นหรือ เนื่องจากจังหวัดพิจิตรยังไม่เคยมีใครปลูกทุเรียน ที่สำคัญเมื่อต้นทุเรียนโตแล้วจะออกผลหรือไม่ เรื่องนี้จึงสร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาชมต้นทุเรียนจำนวนมาก 
สำหรับการปลูกทุเรียนของลุงหยุด นับเป็นความแปลกและความสำเร็จของเกษตรกร และเป็นแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่สามารถปลูกทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมได้สำเร็จ ทุเรียนที่ทดลองปลูกผลดก รสชาติดี โดยทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพิจิตรผลผลิตจะสุกเต็มที่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงท้ายของผลผลิตทุเรียนจากภาคตะวันออก ซึ่งเกษตรกรสามารถทำสวนทุเรียนเพื่อสร้างรายได้อีกรายได้หนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในอนาคต