ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง ธาตุอาหารน้องๆยูเรีย เพราะส่วนผสมหลักหมักจากกากถั่วเกลิอง ด้วยความที่เป็นอินทรีย์ จะช่วยดินในเรื่องการปรับโครงสร้างดิน ระบายน้ำ ระบายอากาศ ปรับกรดด่างให้สมดุล การส่งผ่านธาตุอาหารกับพืชมีประสิทธิภาพ ดินไม่เเน่นทึบ ประโยชน์สารพัด ขายในราคาเพียงกระสอบละ 50.- ขนาดบรรจุ 50 กก. ปกติ บริษัทต่างๆ ทำขายราคากระสอบ 300 ไปจนถึงเกือบพันบาท ช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรบ้านเรากันนะครับ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก  หมู่ที่ 7 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์/โทรสาร.0-2593-1374