ผลผลิตลด-ส่งออกกุ้งวูบ กระทบห้องเย็นปิดตัว เหลือแค่ 20 ราย  สมาคมกุ้งไทยคาดปีนี้ผลผลิตได้แค่ 2.9 แสนตัน ส่งออกได้ 5.5 หมื่นล้าน ลุ้นปีหน้าผลผลิตกุ้งอินเดียวูบ ดันราคากุ้งขยับ เกษตรกรเลี้ยงเพิ่ม เป้า 3.2 แสนตัน ส่งออก 6 หมื่นล้าน

นายสมศักดิ์  ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เผยว่า จากในรอบปี 2561 ได้เกิดวิกฤติราคากุ้งตกต่ำในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน รวมถึงยังมีโรคระบาด เช่นโรคตายด่วน ตัวแดงดวงขาว หัวเหลือง ส่งผลให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งลดลง คาดในปีนี้ประเทศไทยจะมีผลผลิตกุ้งรวมที่ 2.9 แสนตัน(จากปี 2560 มีผลผลิต 3 แสนตัน) ส่งผลกระทบถึงโรงงานแปรรูป(ห้องเย็น)ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตส่งออก ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีโรงงานแปรรูปที่ยังเปิดดำเนินกิจการอยู่กว่า 60 โรง เวลานี้คาดยังเปิดดำเนินการอยู่ประมาณ 20 โรง

“จากผลผลิตกุ้งที่ขาดแคลนช่วงต้นปี ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้ขออนุญาตนำเข้ากุ้งจากอินเดีย 5 หมื่นตัน แต่ก็มีความยืดเยื้อและความยุ่งยากเรื่องเอกสาร ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถนำเข้ามาได้ เพราะช่วงหนึ่งราคากุ้งตกต่ำมาก หากนำเข้ามาก็จะกระทบกับราคากุ้งของเกษตรกรในประเทศ”

อย่างไรก็ดีจากผลผลิตกุ้งของไทย ปี 2561 ที่คาดจะอยู่ที่ประมาณ 2.9 แสนตัน หรือลดลง 3 %  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ในจำนวนนี้คาดจะแปรรูปส่งออกเป็นกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และแปรรูปได้ประมาณ 1.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 5-5.5 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 2.04 แสนตัน มูลค่า 6.8 หมื่นล้านบาท โดยการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561 มีปริมาณ 1.43 แสนตัน  ลดลง 14.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ด้านมูลค่า  4.55 หมื่นล้านบาท ลดลง 18.8 %

ด้านสถานการณ์ผลผลิตกุ้งทั่วโลกปีนี้ คาดจะอยูที่ประมาณ 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประเทศที่มีผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นในปีนี้ อาทิ เวียดนาม คาดมีผลผลิต 4.10 แสนตัน เพิ่มขึ้น 16% , อเมริกากลางและใต้(แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่เอกวาดอร์) คาดผลิตได้ 8.70 แสนตัน เพิ่มขึ้น 7 %, อินโดนีเซีย 2.75  แสนตันเพิ่มขึ้น 6 %  ขณะที่อินเดียผู้ผลิตกุ้งอันดับ 1 ของโลกในปีที่ผ่านมา (6 แสนตัน) คาดปีนี้มีผลิต 5.60 แสนตัน ลดลง 7 % จากมีปัญหาโรคระบาด

สำหรับในปี 2562 คาดไทยจะมีผลผลิตกุ้งประมาณ 3.1-3.2 แสนตัน  ในจำนวนนี้จะแปรรูปส่งออกได้ประมาณ 2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาท โดยผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นเป็นผลจากเกษตรกรไทยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งให้มีคุณภาพ และมีอัตรารอดมากขึ้น ผลิตกุ้งได้ไซซ์ใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ(สัดส่วนผลผลิตกุ้งไทยส่งออก 90%)

“ปี 2562 การส่งออกกุ้งจะดีหรือไม่ดีขึ้นกับ 1.ความต้องการกุ้งของต่างประเทศซึ่งต้องดูเศรษฐกิจของตลาดหลักที่นำเข้ากุ้งว่าจะเป็นอย่างไรทั้งสหรัฐฯ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 2.ต้องดูประเทศคู่แข่งว่าจะยังผลิตกุ้งได้ดีหรือไม่ อย่างอินเดียที่เคยผลิตกุ้งได้เยอะมาก แต่เขาก็ส่อแววมีปัญหาเรื่องโรคระบาด ผลผลิตอาจลดลงและช่วยดันราคากุ้งให้ขยับขึ้นได้”