ลงบทความฟรี

ลงบทความโปรโมทสินค้าในฟาร์มเกษตรของคุณกับข่าวเกษตรได้แบบฟรีๆ

รายละเอียด
1. เป็นบทความที่เนื้อหาเกี่ยวกับการเกษตร หรือเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
2. บทความมีเนื้อหาอย่างน้อย 5 – 10 บรรทัด
3. มีรูปภาพประกอบบทความอย่างน้อย 1 รูปภาพ 
4. เนื้อหาในบทความและรูปภาพต้องไม่ละเมิดกฏหมาย ไม่เกี่ยวกับการพนัน ไม่เกี่ยวกับอาวุธสงคราม ไม่ลามกอนาจาร ไม่เกี่ยวกับการจำหน่ายยาทุกชนิด และไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

ลักษณะบทความ
1. เป็นบทความให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
2. เป็นบทความโปรโมทฟาร์ม สวน ไร่ นา ร้านค้าการเกษตร หรือแปลงเกษตรของคุณ
3. เป็นบทความโปรโมทสินค้า ที่ได้จากกิจกรรมทางการเกษตร  ในฟาร์ม สวน ไร่ นา หรือแปลงเกษตรของคุณ
4.เป็นบทความประกาศรับซื้อ รับจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ตัวคุณเองเป็นผู้รับซื้อหรือผู้จ้างงาน
5. เป็นบทความประกาศขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
6. เป็นบทความแจ้งข่าวสาร การจัดงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านการเกษตร

เงื่อนไข
1. ผู้ดูแลเว็บจะลงบทความตามลำดับการส่งบทความ
2. เมื่อผู้ดูแลเว็บลงบทความให้คุณแล้วคุณจะได้รับแจ้ง url ของบทความ ตามช่องทางที่คุณส่งบทความมา
3. คุณสามารถแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม หรือลบบทความของคุณได้ตลอดเวลา
4. คุณสามารถลงบทความได้ไม่จำกัดจำนวน 

สิ่งที่ควรมีในเนื้อหาของบทความ
1. ชื่อบทความ 
2. ที่อยู่เพื่อติดต่อกลับของคุณ
3. เบอร์โทร FB หรือ Line ของคุณ
4. รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับบทความ
5. พิกัดที่ตั้งฟาร์ม ร้านค้า หรือแปลงเกษตรของคุณ

การส่งบทความ
1. เนื้อหาของบทความต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word เท่านั้น
3. การส่งรูปภาพต้องเป็นไฟล์ภาพ แยกออกจากเนื้อหาของบทความที่อยู่ในไฟล์ Word
2. ส่งเนื้อหาและรูปภาพมาได้ใน inbox เพจ ข่าวเกษตร คลิกเลย   

แล้วเราจะพิจารณาตามความเหมาะสม
อนึ่งบทความของท่านจะอยู่ในเว็บข่าวเกษตรตลอดไปและจะไม่ถูกลบออกจากเว็บข่าวเกษตรจนกว่าตัวท่านเองจะเป็นคนแจ้งลบ

(สนใจเขียนบทความ,ข่าว คลิก )