วิธีการบังคับองุ่นให้ออกผลตลอดทั้งปี
1. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วให้ทำการพักต้นไว้ประมาณ 1เดือนครึ่งโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น

2. เมื่อครบระยะเวลาการพักต้นประมาณ 1เดือนครึ่งแล้ว ให้ทำการตัดแต่งกิ่งของต้นองุ่น และทำการรูดใบองุ่นทิ้งให้หมด ไม่ต้องเหลือไว้ (ในการรูดใบนั้นต้องระวังอย่าให้พลั้งไปโดนตาดอกของต้นองุ่นเด็ดขาด มิฉะนั้นตาดอกจะได้รับความเสียหายจนไม่สามารถให้ผลผลิตได้)

3. หลังการตัดแต่งกิ่งและรูดใบ อย่าลืมทารอยแผลด้วยปูนขาว หรือปูนแดง ป้องกันการคายน้ำ และการเข้าทำลายของโรค หมั่นรดน้ำพอชุ่ม อย่าให้แฉะ อีกประมาณ 2 สัปดาห์ องุ่นจะแตกกิ่งใหม่และใบอ่อน การแตกใบอ่อน มี 2 แบบ คือ แตกออกมาเฉพาะใบอย่างเดียว กับแตกใบออกมาพร้อมกับช่อดอกอ่อน ที่บริเวณโคนก้านใบกับกิ่ง

ต่อมาอีก 15 วัน ดอกเริ่มบาน ใช้เวลาเพียง 2 วัน ดอกบาน 100 เปอร์เซ็นต์ จากโคนช่อไปยังส่วนปลาย กิ่งที่ชี้ขึ้นหรือปักลง จับผูกกับค้างให้อยู่ในแนวราบจนสวยงาม ช่อไม่สมบูรณ์ต้องตัดทิ้งไป แต่ให้ช่อห้อยลง

ระยะที่ติดผลขนาดเท่าหัวไม้ขีด ให้บังคับด้วยฮอร์โมน จิบเบอเรลลิน

วิธีทำฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน(จากปลีกล้วย)

1. ปลีกล้วยที่เพิ่งแทงปลี (ยังไม่ติดผล/เพิ่งแทงออกมาใหม่ๆ) จำนวน 1 หัว

2. แอลกอฮอล์ จำนวน 500 cc.

3. ถังหมักพร้อมฝาปิด จำนวน 1 ใบ

วิธีการทำ 
นำปลีกล้วยมาสับให้ละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากับแอลกอฮอล์ หมักทิ้งไว้ 2 วันก็สามารถนำมาใช้ได้

วิธีการใช้ 
นำหัวเชื้อที่ได้ 40 cc. ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นเช้า-เย็น 7-15 วัน/ครั้ง โดยฉีดหลังจากตัดแต่งกิ่งองุ่นหรือไม้ผลอื่นๆ แล้ว จะทำให้ไม้ผลแตกกิ่งใหม่ได้เร็ว จะมีกิ่งอวบอ้วน และกิ่งสมบูรณ์ ส่งผลให้ติดดอกเร็ว

ให้ใส่ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ในอัตราส่วน ปุ๋ยคอก 25 กิโลกรัม:ปุ๋ยเคมี 3 ขีด ต่อครั้ง/ต้น แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

5. ทิ้งไว้จนองุ่นออกดอก หลังจากนั้นให้ทำการใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง โดยใส่ปุ๋ยคอก 25 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 3 ขีด ต่อต้น/ครั้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตจากนั้นทำการรดน้ำให้ชุ่ม

6. ช่วงที่องุ่นกำลังแตกดอก-ออกผล-ก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1เดือน ให้ใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ใส่ปุ๋ยคอก ในอัตรา 25 กิโลกรัม ผสมกับปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 จำนวน 3 ขีด ต่อต้น/ครั้ง เพื่อเพิ่มความหวานให้กับองุ่น ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม รอระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต

หมายเหตุ :

– การตัดแต่งกิ่งและการรูดใบเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้องุ่นสร้างตาดอก-บังคับให้องุ่นออกผลได้ตามต้องการ ซึ่งถ้าไม่ทำขั้นตอนดังกล่าว องุ่นจะเกิดการพักต้นยาวและไม่ให้ผลผลิต

– โดยปกติแล้วองุ่นจะใช้ระยะเวลาหลังจากตัดแต่งกิ่งและรูดใบ ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 4 เดือน ถ้าเกษตรกรท่านใดอยากให้องุ่นที่ปลูกออกในช่วงไหน ก็ให้ทำการนับระยะเวลา จากช่วงที่ต้องการให้ผลผลิตออก ถอยหลังไป 4 เดือน และทำการดูแลรักษาตามขั้นตอนที่คุณบุญศิริ ได้ให้แนะนำไว้ เพียงแค่นี้ ก็จะสามารถผลิตองุ่นได้ตลอดทั้งปีตามต้องการ

อ้างอิงข้อมูลจากรักบ้านเกิดดอดคอม