กฤษฎา บุญราช สั่งตอบผู้เกี่ยวข้องคำถามองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่องสารเคมีทางการเกษตร ยันให้  รมช.เกษตรฯ รับผิดชอบการวางแผนและการดำเนินการเผยแพร่การใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยให้กว้างขวางแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.เกษตรฯ ขอให้ยุติการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรอันตรายร้ายแรงทั้งหมดในทันที (อ่านประกอบ:ACT ออกจม.เปิดผนึกจี้ รมว.กษ.เเก้ กม.วัตถุอันตราย เพิ่มสัดส่วนภาคปชช.-ให้สธ.เป็นหลักตัดสินใจ)

มีรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือสั่งการถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในกระทรวงเกษตรฯ  โดยให้พิจารณารีบตอบชี้แจงไปดังนี้

1.อำนาจในการอนุญาตให้จำหน่ายและใช้สารเคมีดังกล่าวตามกฎหมายเป็นอำนาจของหน่วยงานใด และมีขั้นตอนการอนุญาตและการเพิกถอนหรือระงับการอนุญาตต้องทำอย่างไรตามกฎหมาย

2.มติครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีว่าอย่างไร และในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ทำตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไปอย่างไรบ้างแล้ว

3.ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแนวทางต่อการใช้สารเคมีดังกล่าวอย่างไรบ้าง

4.ปัจจุบัน รมว.เกษตรฯ มอบหมาย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร  รมช.เกษตรฯ รับผิดชอบการวางแผนและการดำเนินการเผยแพร่การใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยให้กว้างขวางแล้ว

“ในชั้นนี้ให้แจ้งรายละเอียดผลการเผยแพร่และรณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยไปแล้วอย่างไรบ้าง ให้สรุปเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้วย ในการตอบจดหมายดังกล่าวข้างต้นให้ตอบตรงประเด็นกระชับให้ได้ใจความที่ชัดเจนด้วย”

 

ที่มา https://www.isranews.org/