นี่คือต้นอินทะผารัมเด้อพี่น้อง…และนี่คือต้นเพศเมีย…อ๊อ ลืมบอกไปต้นอินทะผารัมมีอยู่สองประเพศนะครับ..มีต้นตัวผู้-ตัวเมีย นะครับ…ตัวเมียจะเป็นต้นที่ไห้ลูกนะครับ..ส่วนต้นตัวผู้..ก้อจะไม่เป็นลูกนะครับออกเป็นดอก..แต่ถ้าต้นตัวเมียไม่มีการผสมเกษรตัวผู้แล้ว..จะไม่จับลูกนะครับ…ว่าแต่ทำไมถึงต้องตอนรู้ไมครับ..ก้อถ้าเรากล้าเมล็ดมีโอกาศที่จะเป็นต้นตัวเมียร้อยละไม่ถึงสิบด้วยช้ำ..ส่วนมาก้อจะเป็นต้นตัวผู้นะครับ…ฉะนั้นใครที่คิดจะเพาะเมล็ดอินทะผารัมปลูกหละก้อ..โอกาศเสี่ยงสูงครับ..คุณต้องตอนจากต้นตัวเมียอย่างเดียวนะครับ…เพราะว่าถ้าคุณนำต้นที่ไปปลูกกว่าจะรู้ว่าต้นเพศอะไรก้อ…สี่ถึงห้าปีนะครับ…ส่วนหน่อที่ต้อนที่เห็นนั้นมันก้อจะงอกออกมาตามโคนต้นเองครับ…ฉะนั้นการที่คุณจะขยายพันธุ์อินทะผารัมนั้น…ขยายด้วยการตอนนะครับ…

 

ข่าวเกษตร