เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องการเข้าอบรม และสอบ ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://chem.doae.go.th/ และดาวน์โหลดเพื่ออ่านคู่มือได้ตามลิงก์นี้ http://bit.ly/2KPpiRe
.
หมายเหตุ
1. เกษตรกรที่ที่รับจ้างพ่นยา หรือนิติบุค ให้ติดต่อกับกรมวิชาการเกษตรโดยตรง
2. เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ให้ติดต่อที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง