เกษตรฯ จัดใหญ่เปิดบ้านงานวิจัย กิจกรรมครบ ชม ช็อป ชิม ฟินตลอดงาน

กรมวิชาการเกษตร ชวน ชม ชิม ช็อป เปิดบ้านงานวิจัย 25 – 28 พฤษภาคมนี้ โชว์ผลงานวิจัยตามนโยบาย นวัตกรรม และผลงานนำไปใช้ประโยชน์ จัดเต็มสาธิตหลากหลายสาขานำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เสวนา 5 เรื่องอินเทรนด์ พร้อมแจกพันธุ์ไม้ และปัจจัยการผลิตตลอดงาน
 
เกษตรฯจัดใหญ่เปิดบ้านงานวิจัย
เกษตรฯ จัดใหญ่เปิดบ้านงานวิจัย กิจกรรมครบ ชม ช็อป ชิม ฟินตลอดงาน

     นายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร” ว่า กรมวิชาการเกษตร  มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืช  เครื่องจักรกลการเกษตร  และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร    ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อสร้างการรรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร  ผู้ประกอบการ  เอกชน สมาคม  ประชาชน นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  กรมวิชาการเกษตรจึงได้กำหนดการจัดงาน เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 ขึ้น  ภายใต้แนวคิด“ตลาดนำ วิชาการเกษตรทำได้” คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานจำนวนประมาณ 5,000 คน / วัน  รวมทั้งสิ้น 20,000 คน 

     สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานจะมีหลายหลาย  โดยในส่วนของนิทรรศการจะถูกแบ่งออกเป็น 3 โซน  ส่วนแรกเป็นโซนผลงานของกรมวิชาการเกษตรที่ดำเนินการภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เช่น โครงการทับเบิกโมเดล   โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วประชารัฐ   เครื่องหยอดปุ๋ยสั่งตัดแบบสมองกล   โดรนเพื่อการเกษตรอินทรีย์    ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 16 ชนิด และการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นบ้านอุ้มเปี้ยม  ส่วนที่ 2 โซนผลงานด้านนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร  เช่น พืชไร่พันธุ์ใหม่ พืชสวนพันธุ์ดี การผลิตแครื่องสำอางจากสมุนไพร   ส้มพันธุ์ไร้เมล็ดแพร่ 1   เครื่องปั่นและกรอฝ้ายแบบติดมอเตอร์ขนาดเล็กระดับชุมชน   และเครื่องคว้านเมล็ดเงาะสมองกล  และส่วนที่ 3 โซนผลงานวิชาการและผลงานที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น  ปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืช  ศัตรูพืชดื้อยาแก้ปัญหาด้วย IPM    ทุเรียนลูกผสมของกรมวิชาการเกษตร    การผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันโดยไม่ใช้ดิน และพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์ใหม่

     นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  นอกจากในส่วนของนิทรรศการแล้วกรมวิชาการเกษตรยังเปิด พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ  ให้ได้ชม นิทรรศการพรรณไม้ในพระนาม   และตัวอย่างพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่  และพิพิธภัณฑ์แมลงชมแมลงหายากตัวจริง  เช่น กว่างดาวเกสทรอยด์  ด้วงคีมกระทิงดำ   ตั๊กแตนใบไม้  ตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์ออสเตรเลีย   และบึ้งน้ำเงิน  กิจกรรมการสาธิตหลากหลายสาขาซึ่งสามารถนำไปประกอบกเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น การผลิตสบู่และโลชั่นผสมสารสกัดขมิ้นชัน  การเพาะถั่วงอกคอนโด  การผลิตเห็ดเพาะถุง  และการแปรรูปขมิ้นชัน  รวมทั้งภายในงานยังได้จัดให้มีการจัดเสวนาเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจ ได้แก่  รู้จริงเรื่องพันธุ์ทุเรียน  เทคนิคการผสมพันธุ์พืชสวน  รู้รอบด้านสมุนไพรบำรุงกำลัง  เกษตรอินทรีย์  และไขปัญหาน้ำมันมะพร้าวกับสุขภาพ

     กรมวิชาการเกษตรได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศมาให้ได้ชมและชิม   รวมทั้งมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ  และสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร  สมาคม  และผู้ประกอบการจำนวนมาก  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานยังจะได้รับแจกพันธุ์ไม้ เช่น มังคุด  มะนาว  มะพร้าว  ส้มไร้เมล็ด  และปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย และสารชีวภัณฑ์  รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืช   ตลอดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2561 นี้  ณ บริเวณโดยรอบกรมวิชาการเกษตร