เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร”
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
จัดโดย นิตยสารรักษ์เกษตรร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย


งานเพื่อยกระดับและก้าวสู่มาตรฐานครั้งสำคัญที่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บริษัทเอกชนที่ต้องการพัฒนาสู่สวนมาตรฐาน และสินค้ามาตรฐานที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง จะก้าวไปทางไหน หน่วยงานใดที่จะให้คำตอบได้
พบกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรับรองมาตรฐานโดยตรง รวมทั้งตลาดที่จะเข้ามารองรับสินค้ามาตรฐานของคุณ


ภาคเช้า
-บทบาท ความสำคัญ การให้บริการของมาตรฐาน GAP
โดย กรมวิชาการเกษตร
– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน Q
โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
-บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน THAI GAP
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภาคบ่าย
– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน GMP
โดย ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด
-โอกาส ช่องทางของสินค้ามาตรฐานสู่ตลาดบน
โดย แมคโคร และ เดอะมอลล์…ที่จะมาบอกถึงการนำสินค้าเข้ามาขายในห้าง และคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าส่งห้างสรรพสินค้า
– มุมมอง แนวคิด ทิศทาง อนาคตและช่องทางของพืชทำเงิ
กล้วย(คิงส์ ฟรุ๊ท) แตงโม(กลุ่มปลูกฮัก) เมล่อน พืชผัก
พบกับบูธของหน่วยงานด้านมาตรฐานที่จะมาให้คำแนะนำด้านมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งบูธสินค้ามาตรฐานของสวน GAP ห้างสรรพสินค้าที่ต้องการสินค้ามาตรฐานจากสวน
ค่าใช้จ่าย 800 บาท (มีเอกสารสัมมนา อาหารว่าง อาหารกลางวัน) โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ก้าวใหม่ มีเดีย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ 0437487481
สนใจร่วมออกบูทแนะนำ เปิดตัวสินค้าติดต่อเข้ามาค่ะ
สนใจสอบถามรายละเอียด สำรองที่นั่ง ได้ หนึ่ง089-7835887Idline : nung0897835887 เป้ 093-691456 ตา086-3401713