ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (18 ก.ย. 61) พายุดีเปรสชัน “มังคุด” (MANGKHUT) บริเวณประเทศจีนตอนใต้มีศูนย์กลางบริเวณเมืองคุนหมิง ประเทศจีน หรือที่ละติจูด 25.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 104.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในวันนี้ (18 ก.ย. 61) โดยในช่วงวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ ประกอบกับในช่วงวันที่ 19-20 กันยายน 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้บริเวณพื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ นั้น

กรมชลประทาน ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อลดยอดปริมาณน้ำหลากที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่ ด้วยการใช้ระบบชลประทานรับน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา ทั้ง 13 ทุ่ง โดยจะเริ่มที่แก้มลิงทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก ก่อนเป็นทุ่งแรก ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนเป็นต้นไป มีพื้นที่รับน้ำรวม 0.382 ล้านไร่ ปัจจุบันเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดทั้งทุ่งแล้ว สามารถเก็บหน่วงน้ำได้ทั้งสิ้นประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำอีก 12 ทุ่ง คือพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พื้นที่รวม 1.15 ล้านไร่ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้วประมาณ 1.06 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่เป้าหมาย คาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ ก่อนจะปรับให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากต่อไป กรมชลประทาน ได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นวันเริ่มต้นตัดยอดน้ำผ่านระบบชลประทานเข้าทุ่งต่างๆ ก่อน 9 ทุ่ง ประกอบด้วย ทุ่งเชียงราก ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ และทุ่งเจ้าเจ็ด ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งโพธิ์พระยา ให้รับน้ำเข้าทุ่งตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไป สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งรังสิตใต้(โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้) และทุ่งพระยาบรรลือ(โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ) จะเป็นการระบายน้ำผ่านทุ่ง ทั้งนี้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 12 ทุ่ง สามารถเก็บกักน้ำได้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกรมชลประทาน จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 13 ทุ่ง เพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรในรอบต่อไปได้ทันตามฤดูกาล

การดำเนินการเอาน้ำเข้าทุ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ที่ได้มีการทำประชาคมและมีมติร่วมกัน ให้นำน้ำเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งแก้มลิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการหมักตอซังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การเกษตร และการประมง นอกจากนี้ ยังจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณแม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล ที่มักประสบกับปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่อยู่อาศัยเป็นประจำ ซึ่งการนำน้ำเข้าไปในแต่ละทุ่ง จะต้องควบคุมระดับน้ำในทุ่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปด้วย