สาคูเป็นพืชประเภทปาล์มที่มีแป้งในลำต้นและนำมาผลิตเป็นแป้งเพื่อประกอบ อาหารได้ เป็นพืชที่กระจายพันธุ์ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และตอนใต้ของประเทศไทย ในต้นที่มีอายุ 9 ปี ขึ้นไปจะสะสมแป้งในลำต้นมาก เมื่อโค่นต้นจะลอกเอาแป้งที่มีลักษณะข้นเหนียว มาทำอาหารได้ ประชาชนบางพื้นที่แถบเกาะบอร์เนียว จะนำมาเป็นอาหารใช้ในยามขาดแคลนข้าว โดยนำแป้งไปใส่ถุงเสื่อแขวนไว้ให้ลอดออกมาเป็นช่องเป็นเม็ด ๆ แล้วนำไปตากแห้ง จากนั้นนำไปทำอาหาร  ที่อินโดนีเซียและมาเลเซียจะใช้ทำเค้กและคุกกี้ เส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมแห้งต่าง ๆ ในสหรัฐ อเมริกาใช้ทำคัสตาร์ด.