ถั่วลิสงเถา เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ถูกนำออกมาเผยแพร่กระจายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2521 ประเทศไทยได้มีการนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงใกล้เคียงกับถั่วอัลฟัลฟา มีโปรตีน 14-19 เปอร์เซ็นต์ วัตถุแห้ง 25-30 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 8-10 เปอร์เซ็นต์ ลิกโนเซลลูโลส 30-39 เปอร์เซ็นต์ ผนังเซลล์ 37-45 เปอร์เซ็นต์ ลิกนิน 3-5 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 1-2 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.2-0.3 เปอร์เซ็นต์ แมกนีเซียม 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม 0.5-1.5 เปอร์เซ็นต์ ซัลเฟอร์ 0.2-0.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นอาหารหยาบคุณภาพดี สำหรับสัตว์ในรูปถั่วสดได้ดี.