ถั่วลิสงมีถิ่นดั้งเดิมอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ ตั้งแต่ลุ่มน้ำอเมซอนไปจนถึงประเทศบราซิล มี 19 ชนิด แต่ที่ปลูกเพื่อนำมาบริโภคมีอยู่เพียงชนิดเดียวคือ Hypogaea ส่วนที่เหลือเป็นสายพันธุ์ป่าไม่เป็นที่นิยม ฝักของถั่วลิสงจะอยู่ใต้ดิน มีสีขาวนวลหรือสีน้ำตาลอ่อน ๆ หนึ่งฝักมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1-6 เมล็ด ในทางสุขภาพนิยมนำมาบริโภคเพื่อช่วยลดน้ำหนักและความอ้วน เพราะมีไขมันไม่อิ่มตัวทำให้อิ่มท้องนาน แต่ถ้าหากเป็นถั่วคั่ว ถั่วทอด ถั่วอบ ซึ่งผ่านความร้อนและน้ำมัน ทำให้ไขมันไม่อิ่มตัวหายไป หากรับประทานมาก ๆ ก็ทำให้อ้วนได้.