ถ่านเปลือกผลไม้เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน เป็นถ่านที่มีโครงสร้างทางโมเลกุลหนาแน่นน้อยกว่าถ่านไม้ทั่วไป ทำให้สามารถดูดซับกลิ่นอับชื้นต่างๆ ได้ดีกว่า ในการเผาถ่านเปลือกผลไม้จะเริ่มจากการเรียงไม้หมอนในเตาเผาก่อนแล้วจึงเรียงไม้ฟืนตาม นำไม้ฟืนใส่ด้านหน้าเตาให้เต็ม นำเปลือกผลไม้ เช่น ทุเรียน สับปะรด น้อยหน่า มังคุด และฟักทอง ที่แห้งและร่วงหล่นจากต้นมาเผา โดยเรียงเปลือกผลไม้ที่ต้องการจะเผาวาง แล้วจุดไฟเผาไม้ฟืน นับเป็นการนำสิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วมาเพิ่มมูลค่า สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในครัวเรือน หรือใช้ดูดกลิ่นอับในตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า ได้ผลดียิ่ง.