นางพญาเสือโคร่ง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีเขตการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พบขึ้นในป่าที่ระดับความสูงประมาณ 500-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในประเทศไทยพบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000-2,000 เมตร เช่น บนดอยเชียงดาว ดอยอินท นนท์ ในอดีตชาวไทยเผ่ามูเซอจะใช้เปลือกต้นเป็นยาแก้ไอ ลดน้ำมูก แก้อาการคัดจมูก และนำเปลือกต้นมาต้มกับน้ำ ดื่มรักษาอาการหนาวสั่นจากอาการไข้ เป็นต้น.