ฟักเขียวเป็นพืชล้มลุกเช่นเดียวกับบวบ มะระ และแตง มีถิ่นกำเนิด อดีตปลูกมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ การรับประทานฟักเขียวเป็นประจำช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง บางพื้นที่ของประเทศไทยเมื่อก่อนจะใช้เนื้อฟักและเปลือกมาต้มเป็นชาดื่มแทนน้ำเพื่อช่วยลดน้ำหนักและไขมันในเส้นเลือด และจากการวิจัยกับหนูทดลองในประเทศจีนพบว่า หนูทดลองมีเซลล์ไขมันที่ลดลงและมีค่าดรรชนีความอ้วนต่ำลง ส่วนในประเทศเกาหลีมีการใช้ฟักเขียวเพื่อรักษาโรคเบาหวาน และช่วยเพิ่มกำลังวังชาให้กับร่างกาย.