มะม่วงมีประมาณ 49 สายพันธุ์มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย และกระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อนตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง ในประเทศไทยเป็นผลไม้เศรษฐกิจส่งออกอันดับ 3 ของโลก ในทางสมุนไพรนอกจากในผลแล้ว ผู้คนสมัยก่อนจะนำใบมาต้มกินเพื่อลดความดันโลหิตหรือเคี้ยวใบสด ๆ เพื่อรักษาโรคทางเหงือกและฟัน บางแห่งนำใบมาต้มกินเพื่อรักษาโรคหลอดลมอักเสบ รักษาเบาหวาน ปวดฟัน แก้บิด และแก้หอบหืด เป็นต้น.