เขียวห้วยทรายเป็นไก่ พันธุ์เขียวเพชรบุรีผสมกับพันธุ์ประดู่หางดำ มีโครง สร้างร่างกายดี หน้าอกกว้าง น่องใหญ่ให้เนื้อมาก ทนต่อโรค สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบประเทศไทยในทุกภูมิภาค สามารถปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติเช่น ไก่พื้นเมืองทั่วไปได้ตัวผู้ที่โตเต็มวัย จะมีน้ำหนักที่ประมาณ 3.5 กิโลกรัมขึ้นไป ตัวเมียเมื่อโตเต็มวัย จะมีน้ำหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป ไก่ตัวผู้หนึ่งตัวสามารถคุมฝูงที่เป็นตัวเมียได้มากถึง 7 ตัว แม่ไก่หนึ่งตัวสามารถออกไก่และฟักไข่พร้อมเลี้ยงลูกไก่เองได้ประมาณ 80 ตัวต่อปี ปัจจุบันราคา   ขายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 80 บาท สำหรับไก่เป็น หากเป็นซากจะสูงกว่านี้.