งานประชุม”เสวนาเห็ดเป็นยา ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาโลก” จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้เห็ดเป็นยาทางการแพทย์ และสร้างเครือข่ายระบบติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเห็ดเป็นยาและสมุนไพร ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังรักษายากและโรคมะเร็ง 
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://goo.gl/forms/K4YpkQtWO5sWNzRx2
*รับจำกัด 400 ที่นั่ง