ฟาร์มเห็ดนางฟ้า

วันนี้จะพาไปชม ฟาร์มเห็ดนางฟ้า รัฐวิสาหกิจชุมชน หมู่3 ต.ทุ่งยางเมือง

อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย มีผลิตก้อนเชื้อจำหน่าย