fbpx

ข่าวส่วนราชการ/องค์กร

/ข่าวส่วนราชการ/องค์กร

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่”

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่” ขยายผลเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง ณ วัดมงชัยพัฒนา จ.สระบุรี        [...]

เตือน 2 หนอนบุกสวนเงาะระยะแตกใบอ่อน

กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกเงาะให้เฝ้าระวัง 2 แมลงศัตรูพืช คือ หนอนคืบกินใบ และหนอนร่านกินใบ สามารถพบได้ในระยะที่เงาะเตรียมความพร้อมในการออกดอกและในระยะแตกใบอ่อน     [...]

รมช.ลักษณ์ มุ่งผลักดันบทบาทการแก้ปัญหาการประมงของไทยในเวทีโลก

    (เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็น 1 ใน [...]

รมว.กษ. หารือ ผอ.ใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ ดร.โมนิก เอลัว ผู้อำนวยการใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal [...]

รัฐมนตรีเกษตรฯ ร่วมถก รัฐมนตรีเกษตร 10 ประเทศ เร่งแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเกษตรและปศุสัตว์ในเวทีโลก

(เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเวทีร่วมเสวนาแนวทางการป้องกันและลดปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ร่วมกับ 10 [...]

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต)

       นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ณ กรมการข้าว ว่า [...]

กรมวิชาการเกษตร แนะชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ ในระยะที่ต้นมังคุดเตรียมความพร้อมในการออกดอกและระยะแตกใบอ่อน

ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ ในระยะที่ต้นมังคุดเตรียมความพร้อมในการออกดอกและระยะแตกใบอ่อน ใบมังคุดที่ถูกเข้าทำลายจะมีลักษณะแคระแกร็น ใบบิดเบี้ยว ใบหงิก เนื่องจากเซลล์และเนื้อเยื่อของใบบางส่วนถูกทำลายตั้งแต่ในระยะที่ยังเป็นใบอ่อน ทำให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ กรณีที่มีการระบาดรุนแรง อาจพบหนอนชอนใบมากกว่า 1 ตัวต่อใบ [...]

กระทรวงเกษตรฯ ประกาศเขตควบคุมใบด่างมันสำปะหลัง สกัดโรคแพร่กระจายกระทบอุตสาหกรรมมันกว่าแสนล้าน

     นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ 4 สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย [...]

กระทรวงเกษตรฯ ระดมกำลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนปี 62

กระทรวงเกษตรฯ ระดมกำลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนปี 62 เดินหน้าเข้มข้นในพื้นที่  ใช้พลังขับเคลื่อน 3 ระดับ 5 กลไก 7 [...]

Load More Posts