เรื่องน่าอ่านในหมวด คลังความรู้

ข้าวโพดเทียน สุโขทัย 1 ปลูกได้ทั่วไทย

    ข้าวโพดเทียน สุโขทัย 1 เป็นข้าวโพดรับประทานฝักสด เจริญเติบโตได้ในทุกภาคของประเทศไทย มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 54-60 วัน  รสชาติดีมีลักษณะเฉพาะของเมล็ดที่เหนียวนุ่มหวานมันผสมผส อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้ : ต้นสาคู

    สาคูเป็นพืชประเภทปาล์มที่มีแป้งในลำต้นและนำมาผลิตเป็นแป้งเพื่อประกอบ อาหารได้ เป็นพืชที่กระจายพันธุ์ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และตอนใต้ของประเทศไทย ในต้นที่มีอายุ 9 ปี ขึ้ อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้ : ไมยราบไร้หนาม

    ไมยราบไร้หนาม เป็นพืชตระกูลถั่วที่เจริญเติบโตรวดเร็ว ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด และพืชคลุมดินได้ดีที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์นิยมนำมาใช้ สำหรับในประเทศไทย เป็นพืชกึ่งล้มล อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้ : ถั่วลิสงเถา

   ถั่วลิสงเถา เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ถูกนำออกมาเผยแพร่กระจายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2521 ประเทศไทยได้มีการนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้ : ไก่เขียวห้วยทราย

    เขียวห้วยทรายเป็นไก่ พันธุ์เขียวเพชรบุรีผสมกับพันธุ์ประดู่หางดำ มีโครง สร้างร่างกายดี หน้าอกกว้าง น่องใหญ่ให้เนื้อมาก ทนต่อโรค สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบประเทศไทยในทุกภู อ่านต่อ

‘ไข่นํ้า’ เหมาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

   ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งใช้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานพัฒนา อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้ : ฝรั่ง

    ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางและในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พันธุ์ที่นิยมรับประทานสด ได้แก่ กิมจู เวียดนาม แป้นสีทอง อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้ : ข้าวลืมผัว

    ข้าวลืมผัว เป็นข้าวเหนียวนาปีสายพันธุ์โบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้ง บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ปลูกในสภาพไร่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร เป็นข้าวเหนียวที่ อ่านต่อ

เรื่องน่ารู้ : นางพญาเสือโคร่ง

    นางพญาเสือโคร่ง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีเขตการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พบขึ้นในป่าที่ระดับความสูงประมาณ 500-1,500 เมตร จากระดับน อ่านต่อ