fbpx

คลังความรู้

/คลังความรู้

เรื่องน่ารู้ : ถั่วลิสงเถา

   ถั่วลิสงเถา เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ถูกนำออกมาเผยแพร่กระจายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2521 ประเทศไทยได้มีการนำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี [...]

2017-11-16T23:57:05+07:00

เรื่องน่ารู้ : ไก่เขียวห้วยทราย

    เขียวห้วยทรายเป็นไก่ พันธุ์เขียวเพชรบุรีผสมกับพันธุ์ประดู่หางดำ มีโครง สร้างร่างกายดี หน้าอกกว้าง น่องใหญ่ให้เนื้อมาก ทนต่อโรค สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบประเทศไทยในทุกภูมิภาค สามารถปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติเช่น [...]

2017-11-15T22:07:08+07:00

‘ไข่นํ้า’ เหมาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

   ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งใช้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานพัฒนา โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี พร้อมนำร่องให้จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์ หรือยโสธรโมเดลด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ  [...]

2017-11-14T13:25:18+07:00

เรื่องน่ารู้ : ฝรั่ง

    ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางและในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก เข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พันธุ์ที่นิยมรับประทานสด ได้แก่ กิมจู เวียดนาม แป้นสีทอง ไร้เมล็ด และกลมสาลี่ [...]

2017-11-14T07:02:15+07:00

เรื่องน่ารู้ : ข้าวลืมผัว

    ข้าวลืมผัว เป็นข้าวเหนียวนาปีสายพันธุ์โบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้ง บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ปลูกในสภาพไร่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 [...]

2017-11-13T22:19:50+07:00

เรื่องน่ารู้ : นางพญาเสือโคร่ง

    นางพญาเสือโคร่ง เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีเขตการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทางตอนใต้ของประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น พบขึ้นในป่าที่ระดับความสูงประมาณ 500-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล [...]

2017-11-11T12:50:36+07:00

ทัวร์ ‘สนามชัยเขต’ พื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

ที่มาหน้าประชาชื่น มติชนรายวันผู้เขียนชนากานต์ ปานอ่ำเผยแพร่วันที่ 29 กันยายน 2560 แม้รายงานผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยล่าสุด ครั้งที่ 5 ในปี [...]

2017-09-30T21:24:55+07:00

ปลาแรด คือ “ปลาทองคำ” ของเกษตรกรลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี (มีคลิป)

หากเอ่ยถึงกลุ่มผู้เลี้ยงปลาแรดในกระชัง จะต้องมีชื่อของ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงปลาแรดในกระชังตำบลท่าซุงจังหวัดอุทัยธานี อยู่ในลำดับต้นๆของประเทศไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันจนประสบความสำเร็จมากๆ เฉพาะใต้ถุนบ้านที่ทำเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปลาแรดมีโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆวางไว้ติดไว้นับ 100 ก็ว่าได้ ฟอร์ด เรนเจอร์ “แกร่งทุกงานเกษตร” จึงขออาสานำพาสื่อมวลชนสายเกษตรตะลุยลุ่มน้ำสะแกกรัง ไปดูกันกว่าเขาเลี้ยงปลากระชังกันอย่างไร จึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศ [...]

Load More Posts