fbpx
HOME2019-03-28T16:10:10+07:00
2211, 2561

กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาคเอกชน 16 บริษัท ร่วมแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาคเอกชน 16 บริษัท ร่วมแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ      นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า [...]

2211, 2561

รัฐมนตรีเกษตรฯ หนุนส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ

รัฐมนตรีเกษตรฯ หนุนส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ และลดพื้นที่ปลูกลงร้อยละ 30 จะช่วยรักษาเสถียรภาพยางพาราได้      นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า [...]