fbpx
HOME2019-03-28T16:10:10+07:00
2103, 2562

สั่งเร่งจ่ายเงินค่าครองชีพเกษตรกรไร่ละ 600 บาท

“กฤษฏา” สั่งเร่งจ่ายเงินค่าครองชีพไร่ละ 600 บาท ถึงมือเกษตรกรโครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อยช่วงแล้ง งดทำนาปรัง พร้อมดูแลใกล้ชิดเกษตรกรภาคประมง -ปศุสัตว์ ชี้ปัญหาภัยแล้งกินเวลาอีก 2 [...]

2103, 2562

หนุนผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562…อุ่นใจ ไปต่อได้

ปัจจุบันการส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกได้ใช้หลัก “ตลาดนำการผลิตหรือผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด” ต้องมีการวางแผนการผลิตให้เกิดความสมดุล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรในเรื่องของราคาและปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด โดยเฉพาะการปลูกข้าว สำหรับในช่วงฤดูแล้งหลังนา ปี 2561/2562 รัฐบาลได้กำหนดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้งที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน โดยมีแผนให้เพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ [...]

Load More Posts
1112, 2561

สมาคมกุ้งไทยคาดการณ์ ปีหน้าส่งออก 2.4 แสนตัน

ธันวาคม 11th, 2561|Categories: ข่าวส่วนราชการ/องค์กร, ข่าวสัตว์, ข่าวสาร|Tags: , , , , |ปิดความเห็น บน สมาคมกุ้งไทยคาดการณ์ ปีหน้าส่งออก 2.4 แสนตัน

2211, 2561

กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาคเอกชน 16 บริษัท ร่วมแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ

พฤศจิกายน 22nd, 2561|Categories: ข่าวส่วนราชการ/องค์กร, ข่าวสัตว์|Tags: , , , , |ปิดความเห็น บน กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาคเอกชน 16 บริษัท ร่วมแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ

Load More Posts
1210, 2561

ผลสำเร็จธนาคารโคนมทดแทนฝูง เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 500 ราย ช่วยลดภาระ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้

ตุลาคม 12th, 2561|Categories: ข่าวส่วนราชการ/องค์กร, ข่าวสัตว์|Tags: , , |ปิดความเห็น บน ผลสำเร็จธนาคารโคนมทดแทนฝูง เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 500 ราย ช่วยลดภาระ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้

510, 2561

วิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

ตุลาคม 5th, 2561|Categories: ข่าวส่วนราชการ/องค์กร, ข่าวสัตว์|Tags: , |ปิดความเห็น บน วิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

Load More Posts