ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช) ( 8 มกราคม – 26 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร   27ธันวาคม2560   รายละเอียด   กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ตำแหน่ง:นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านวัชพืช) อัตราเงินเดือน:17,500-19,250บาท [...]