หาตามคำค้น: กรีนมาร์เก็ต

เพชรบูรณ์ ประกาศ! เกษตรปลอดภัยทั้งจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร   จังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนดวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัด มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและว อ่านต่อ