ขายขี้วัว “ส่งถึงที่”

ขายขี้วัว “ส่งถึงที่” เริ่มทำ 4 เดือน ขายได้กว่าหมื่นกระสอบแล้ว   กระสอบขี้วัวเตรียมส่งถึงที่ ขี้ แม้จะถูกเรียกว่า“ของเสีย”แต่ความจริงแล้วมีประโยชน์อีกสารพัด [...]