ขีดเส้น 1 เดือน กษ.เพิกถอนทะเบียน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส

ภาคประชาสังคมจี้ ก.เกษตรฯ เพิกถอนทะเบียน ‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส’  หลังสธ.มีมติเป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเสี่ยงสูง ขีดเส้น 1 เดือน ไม่ดำเนินการ เตะถ่วงดึงเรื่อง [...]