ด่วน! ศัตรูมะพร้าวระบาดถึงประจวบแล้ว…สศก.เร่งแก้ปัญหา “ทุกวิธี” อย่างต่อเนื่อง

ซ้าย/วิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น---ขวา/ปล่อยแตนเบียน---โดยงานนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ลงมากำกับดูแลด้วยตนเอง...เพราะเคยมีบทเรียนศัตรมะพร้าวระบาด เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดผลเสียหายอย่างมาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลุยต่อเนื่อง [...]