fbpx

มังคุด

/Tag: มังคุด

กรมวิชาการเกษตร แนะชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ ในระยะที่ต้นมังคุดเตรียมความพร้อมในการออกดอกและระยะแตกใบอ่อน

ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ ในระยะที่ต้นมังคุดเตรียมความพร้อมในการออกดอกและระยะแตกใบอ่อน ใบมังคุดที่ถูกเข้าทำลายจะมีลักษณะแคระแกร็น ใบบิดเบี้ยว ใบหงิก เนื่องจากเซลล์และเนื้อเยื่อของใบบางส่วนถูกทำลายตั้งแต่ในระยะที่ยังเป็นใบอ่อน ทำให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ กรณีที่มีการระบาดรุนแรง อาจพบหนอนชอนใบมากกว่า 1 ตัวต่อใบ [...]

By |2018-10-29T12:35:53+07:00ตุลาคม 29th, 2561|ข่าวพืช, ข่าวส่วนราชการ/องค์กร, บทความ|ปิดความเห็น บน กรมวิชาการเกษตร แนะชาวสวนมังคุดเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนชอนใบ ในระยะที่ต้นมังคุดเตรียมความพร้อมในการออกดอกและระยะแตกใบอ่อน

มังคุดเมืองจันท์เฮ!…ใช้วิธีประมูล “ได้ราคาสูง ไม่ถูกเอาเปรียบ”

https://youtu.be/SvN7HzmDzrk ช่วงเวลาหกโมงเย็นของทุกวัน เป็นเวลาคึกคักที่สุดของศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่เป็นทั้งสถานที่เรียนรู้และเป็นที่ประมูลของล้งต่างๆ และยอมทุ่มทุนซื้อมังคุดให้เต็มคันรถ เพื่อส่งออกต่างประเทศ โดยผู้ส่งออกบอกว่ามีเท่าไรก็รับซื้อทั้งหมด [...]

By |2017-06-22T10:26:33+07:00มิถุนายน 22nd, 2560|ข่าวส่วนราชการ/องค์กร|ปิดความเห็น บน มังคุดเมืองจันท์เฮ!…ใช้วิธีประมูล “ได้ราคาสูง ไม่ถูกเอาเปรียบ”