หาตามคำค้น: ยุคไทยแลนด์ 4.0

สัมมนาด่วน!…มาตรฐานสินค้าเกษตร 4.0

นิตยสารรักษ์เกษตร ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร” และอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลาย วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อ่านต่อ

“เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร”

“เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร” วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ จัดโดย นิตยสารรักษ์เกษตรร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย งานเ อ่านต่อ

รุกต่อยอด แอปฯ กระดานเศรษฐี เพิ่มฟีเจอร์ข้อมูลหลากมุม

รุกต่อยอด แอปฯ กระดานเศรษฐี เพิ่มฟีเจอร์ข้อมูลหลากมุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมต่อยอดแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี (RCMO)” พัฒนาข้อมูลครอบคลุมด้านดิน น้ำ การผลิตและการตลาด แนะเกษตรกร ใช้งานร่วมอีกหน อ่านต่อ