fbpx

ยุคไทยแลนด์ 4.0

/Tag: ยุคไทยแลนด์ 4.0

สัมมนาด่วน!…มาตรฐานสินค้าเกษตร 4.0

นิตยสารรักษ์เกษตร ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร” และอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลาย วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. [...]

“เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร”

“เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร” วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. [...]

รุกต่อยอด แอปฯ กระดานเศรษฐี เพิ่มฟีเจอร์ข้อมูลหลากมุม

รุกต่อยอด แอปฯ กระดานเศรษฐี เพิ่มฟีเจอร์ข้อมูลหลากมุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมต่อยอดแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี (RCMO)” พัฒนาข้อมูลครอบคลุมด้านดิน น้ำ [...]