หาตามคำค้น: ศาสตร์พระราชา

ทอ.จัดยิ่งใหญ่ “ศาสตร์พระราชา” กิจกรรมเพียบ-อบรมอาชีพ ฟรี!

กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้นเพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  พล.อ.ท.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจกา อ่านต่อ