กระทรวงวิทย์ผนึกกำลัง ธกส./สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ InnoAgri

  กระทรวงวิทย์ผนึกกำลัง ธกส./สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   ดร.อรรชกา   [...]