“สะตอพันธุ์ตรัง 1” ผลิตนอกฤดู-อดีตนายกชวน ชื่นชม “หนึ่งเดียวในโลก”

สะตอพันธุ์ตรัง 1 ภายใต้การวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร กำลังถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาสายพันธุ์สะตอ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจพื้นบ้านภาคใต้ ว่ามีจุดเด่นกว่าพันธุ์เดิมที่มีมา โดยเฉพาะให้ผลผลิตทั้งในและนอกฤดู คาดว่าในอนาคตจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพืชเศรษฐกิจ นายชวน หลีกภัย [...]