ฉบับเต็ม! เอ็นจีโอเเถลงตอบโต้ บ.เอกชน ผลิตสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส’ ยกงานวิจัยสู้มีผลกระทบต่อคน จี้ กษ.เร่งเพิกถอนจากทะเบียน

ตามที่ บริษัท ซินเจนทา ได้เผยแพร่ข่าวสารเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนนโยบายระงับนำเข้า จำหน่าย และไม่อนุญาตให้ต่ออายุการขึ้นทะเบียนพาราควอต โดยอ้างว่า จะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของเกษตรกรมากกว่า 1.5 ล้านคนสูงขึ้น [...]