fbpx

สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก

/Tag: สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก

ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง

ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง ธาตุอาหารน้องๆยูเรีย เพราะส่วนผสมหลักหมักจากกากถั่วเกลิอง ด้วยความที่เป็นอินทรีย์ จะช่วยดินในเรื่องการปรับโครงสร้างดิน ระบายน้ำ ระบายอากาศ ปรับกรดด่างให้สมดุล การส่งผ่านธาตุอาหารกับพืชมีประสิทธิภาพ ดินไม่เเน่นทึบ [...]

จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

  *************************************** เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2560 ณ ศพก. หมู่ที่ 3 ต.คลองควาย [...]