ไปดูจ่าก้อง-เกษตรกรนักคิด

https://youtu.be/6VcyPEDPOds ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว บนดินมีพืชผักสวนครัว…“เกษตรก้าวไกล” เดินทางไกลไปกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ไปพบกับเกษตรกรคนเก่ง ประกอบอาชีพไร่นาสวนผสม เขาไม่ได้สำเร็จคนเดียว แต่ยังแบ่งปันความรู้ไปยังคนอื่นด้วย [...]