เกษตรกร ป.4 ชัยภูมิ ทำสวนส้มโอเงินล้าน!!

  ปลูกส้มโอส่งออก 10ไร่ ทำรายได้หลักล้าน งานเกษตรประณีตของคน อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ เน้นเทคนิคการจัดการที่ไม่เหมือนใคร [...]