หาตามคำค้น: องุ่น

วิธีการบังคับองุ่นให้ออกผลตลอดทั้งปี

วิธีการบังคับองุ่นให้ออกผลตลอดทั้งปี 1. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วให้ทำการพักต้นไว้ประมาณ 1เดือนครึ่งโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น 2. เมื่อครบระยะเวลาการพักต้นประมาณ 1เดือนครึ่งแล้ว ให้ทำการตัดแต่งกิ อ่านต่อ