fbpx

โครงการ9101

/Tag: โครงการ9101

ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง

ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง ธาตุอาหารน้องๆยูเรีย เพราะส่วนผสมหลักหมักจากกากถั่วเกลิอง ด้วยความที่เป็นอินทรีย์ จะช่วยดินในเรื่องการปรับโครงสร้างดิน ระบายน้ำ ระบายอากาศ ปรับกรดด่างให้สมดุล การส่งผ่านธาตุอาหารกับพืชมีประสิทธิภาพ ดินไม่เเน่นทึบ [...]

ตามติดโครงการ 9101-เผยชุมชนเกษตรได้แล้วกว่า 83.46%

กราฟรายงานความก้าวหน้า9101   สำหรับความคืบหน้าโครงการ 9101ฯ ขณะนี้สามารถจัดเวทีชุมชนได้ครบทั้ง 9,101 ชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดตั้งไว้ ขณะนี้มีโครงการที่ชุมชนเสนอขอ จำนวน 24,253 [...]