กรมวิชาการเกษตร การันตี 41 จังหวัดในประเทศไทยไร้เงาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เตรียมวางมือส่งต่อพื้นที่เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงน้อยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปตรวจติดตาม ส่วนพื้นที่เสี่ยงมากรับตรวจติดตามเองอย่างเข้มข้นทุก 2 สัปดาห์

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ที่พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 40 กิโลเมตร [...]